“We are convinced that Blockchain is a new internet. It’s an interplanetary file system. It is a brand new operating system for the world…”

Transcript van 3 sprekers over blockchain: Stefano Pepe, Peter Hinssen en Alessandro Voto, #ChangeLeague maandag 13 november, San Francisco. Thank you very much @hinssen @StevenVBe @BNPPFbelgië for the organisation!

Stefano begint als volgt: “Blockchain is a decentralized, programmable value exchange protocol.”

Technisch gezien is Blockchain een wiskundig algoritme, een onkraakbare encryptie voor transacties. Het is een protocol waarmee straks de volledige economie digitaal kan gerepliceerd worden op een veilige manier: “blockchain is secure by design”

Wanneer Stefano Pepe dat zegt besef ik de impact nog niet, 3 uur later wel.

Satoshi Nakawie?

Het ontstaan van Blockchain en de daarmee verbonden Bitcoins is een verhaal met mythische proporties. In 2008 verscheen een white paper van de hand van Satoshi Nakamoto waarin zowel Blockchain als Bitcoins werden beschreven.

Tot op vandaag is het niet duidelijk wie die paper schreef. Wie is Satoshi Nakamoto? Bestaat hij? Is het één persoon of een groep mensen?

Nakamoto is ondertussen wel wereldberoemd en ook nog eens miljardair. In de bewust paper keerde hij zichzelf immers ook nog eens de eerste miljoen bitcoins uit (huidige marktwaarde: 6,803 mijard euro).

The Double Spending Problem

Het blockchain algoritme levert een oplossing voor een probleem dat samen met de digitalisering ontstaan is en dat ’the double spending problem’ genoemd wordt. Digitaliseren maakt perfect én kosteloos kopiëren mogelijk. Dat is enerzijds dé motor van de digitale revolutie maar het zorgde er ook voor dat veel klassieke verdienmodellen in rook zijn opgegaan. Het is vandaag geen evidentie meer dat er tegenover elke copie ook een vergoeding staat (muziek, film, boeken, …). Aan veel transacties in de digitale wereld komt geen geld meer te pas.

In Real Life passeert elke value exchange via het geld systeem van de centrale banken. In de virtuele wereld, is een bank niet noodzakelijk en is er vaak geen compensatie voor value exchange.

‘You can’t have your cake and eat it’ geldt tot op vandaag enkel in real life. In een digitale wereld kun je die cake eindeloos en zonder kwaliteitsverlies repliceren.

Distributed trust

Blockchain lost de Double Spending problematiek op door value exchange te decentraliseren. De transacties en alle bijhorende details zijn op elke moment, transparant en ondubbelzinnig beschikbaar bij elke betrokkene van de transactie. Het is een soort automatisch, real-time en exact gedupliceerd register dat bij alle betrokkenen permanent up-to-date is.

Je kunt de betrouwbaarheid van dit systeem vergelijken met het controle getal van een bankrekeningnummer. It’s secure by design. When something is wrong, then it simply wouldn’t sum up. It’s secure by design. Dat is een radicaal andere manier van hoe we met trust omgaan.

Tot vandaag was trusted value het exclusieve domein van banken, notarissen, brookers, …. Door blockchain spreken we van distributed trust die automatisch ingebakken zit in elke mogelijke transactie. Van een disruptie gesproken!

“We believe the truth can set us free and distributed trust will profoundly affect people in all walks of life…”

Bitcoins en Bitcoinmijnen

Het permanent bijhouden en berekenen van de beveilingssleutels van al die transacties vergt rekencapaciteit. Wie die capaciteit ter beschikking stelt wordt een miner genoemd. Miners worden betaald voor de bij hen uitgevoerde blockchain berekeningen en die betalingen gebeuren met een virtuele munt, Bitcoin genaamd.

Bitcoins minen vraagt veel elektriciteit. De meeste Bitcoin miners zitten in China, dicht bij hydrocentrales waarvan ze goedkoop elektriciteit betrekken. De verbruiken zijn ondertussen gigantisch. Wanneer Blockchain verder exponentieel groeit spreekt men, nu al, van een ecologische ramp.
Blockchain, Bitcoins,Cryptocurrencies, … Het is een volledig nieuw parallel en virtueel economisch systeem waar geen bank meer aan te pas komt. En dat allemaal door één paper waarvan de auteur niet eens gekend is.

The Vitalic white paper

In 2013, 3 jaar na de Satochi paper, verscheen er een tweede white paper, geschreven door het 19-jarige whizz kid Vitalic Buterin. Vitalic heeft het concept van Blockchain open getrokken, veel verder dan enkel transacties waar geld mee verbonden is. Blockchain zal elke handeling, elk item, dat waarde bevat kunnen certifiëren. De mogelijkheden zijn eindeloos: de volledige supply chain, software, muziek, diploma’s, food origin, CO2 certificaten, kunst, …

Door die nieuwe paper ontstonden, naast Bitcoin, ook nieuwe cryptocurrencies. De markt van die virtuele munten is ondertussen een volwaardige en actieve financiële markt geworden, parallel aan de klassieke financiële markten. En de banken? Ze staan erbij en kijken er, noodgedwongen, naar…

Het begint me te duizelen. Spreker Allessandro lanceert ondertussen het ene disruptieve concept na het andere:

  • “Blockchain adresses content by itself in stead of through a third party. Bitcoin is the end of traditional authorisation and all involved middle men.”
  • “Why would you need traffic lights if you have driverless cars and blockchain linked trajectories? Ultimately cars can maybe own themselves and drive for charity once they are breakeven.”
  • “We are convinced that blockchain is a new internet. It is an interplanetary filesystem. It is a brand new operating system for the world…”

Amai!

Blockchain voor beginners

U zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *